Algemeen

Iedere patiënt van Fysiotherapie Rinus Louwers moet kunnen rekenen op goede zorg van de hoogst mogelijke kwaliteit.

HKZ

Fysiotherapie Rinus Louwers heeft het keurmerk HKZ voor Extramurale Fysiotherapiepraktijken, oftewel HKZ-ISO 9001. HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) staat voor duurzame kwaliteitsverbetering in de zorg: onafhankelijk en betrouwbaar. HKZ stelt kwaliteits- en veiligheidsnormen op voor ruim 30 branches in Zorg en Welzijn, waaronder ook fysiotherapie. Aan deze normen is het HKZ-keurmerk verbonden.

Een organisatie met dit keurmerk heeft intern de zaken goed op orde, stelt de cliënt principieel centraal en werkt voortdurend aan verbetering van de zorg- en dienstverlening.

Specialisaties

Naast het keurmerk HKZ heeft fysiotherapie Rinus Louwers meer aantoonbare kwaliteit. In onze praktijk zijn niet alleen algemeen fysiotherapeuten werkzaam, maar zijn fysiotherapeuten nader gespecialiseerd in het vakgebied.

In onze praktijk zijn meerdere sportfysiotherapeuten en (orthopedisch) manueel therapeuten werkzaam. Na de studie fysiotherapie is de therapeut opgeleid tot Master Sportfysiotherapie en / of Master Orthopedische Manuele therapie.

Allen staan geregistreerd in het BIG register en Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie (CKR) en zijn fysiotherapeuten die voldoen aan de door het KNGF gestelde kwaliteitseisen. Deze registraties verzekert je dat de fysiotherapeut de meest actuele kennis en vaardigheden in huis heeft door bij- en nascholing.