Samenwerking met OrthoXpert

SAMENWERKING MET ORTHOXPERT

Sinds kort zijn wij een samenwerking gestart met OrthoXpert. OrthoXpert vindt net zoals wij, dat de patiënt de best mogelijke zorg verdiend die veilig, doelmatig, doeltreffend en patiëntgericht is.

Het OrthoXpert zorgplan:
Is een vastgelegd behandelprogramma na een knie (TKP en VKB), schouder of heupoperatie (THP) waarbij orthopedisch chirurgen, in ons geval deze van het Elkerliek Ziekenhuis en wij, zeer nauw met elkaar samenwerken. Intensief contact en afstemming van de behandeling direct na de operatie, bij de gezamenlijke controles en tijdens de test- en meetmomenten, zorgen ervoor dat de patiënt het best mogelijke behandelprogramma krijgt.

Voor meer informatie kijk op: www.orthoxpert.nl  of op onze website onder “samenwerking”.